A+ A-

Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere iki yaş grubunda eğitimler bulunmaktadır. Eğitim modeli 2 yıl ders, 1 yıl uygulama projesi olmak üzere toplam 3 yıl olarak tasarlanmıştır. İlk yıl temel teknoloji alanlarında genel yetkinlik kazanımı sağlayacak bir program yer alırken, ikinci yıl öğrencilerin ilgi alanlarına göre daha derinlemesine gelişim kaydedecekleri eğitimler bulunmaktadır. Üçüncü yıl ise, aldıkları eğitimlerin uygulamasını yaparak gelişimlerini pekiştirecekleri bir proje geliştirmeleri beklenmektedir.Eğitimlerimiz okul dönemlerinde haftasonu cumartesi veya pazar günleri öğle öncesinde veya öğle sonrasında yürütülmektedir. Sömestr tatilinde hafta içi olarak düzenlenip, yaz tatilinde öğrenciler gruplara ayrılarak yaz dönemi 1 veya yaz dönemi 2 seçimini yaparak eğitimlerine haftaiçi devam etmektedirler. 

Eğitimler, derslerde sürekli uygulama imkânı sunulan, teknik araç ve gereçlerin yer aldığı atölyelerde verilmektedir. Her bir ders modülü sonunda, bir uygulama projesi yer almaktadır. Bu şekilde, kazanımların pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

Deneyapların diğer önemli bir bileşeni ise mentörlük uygulamasıdır. İkinci yıl ile birlikte proje sürecinin sonuna kadar yetkin bir mentör, öğrencinin gelişimine katkı sağlamaktadır.

Deneyap eğitim süreci, gençlerin çok yönlü gelişimlerini sağlamak amacıyla, sosyal-kültürel aktiviteler ile desteklenmektedir. Bunun yanında, velilerle iletişimin kuvvetlendirildiği uygulamalar bulunmaktadır.

EĞİTİM PROGRAMLARI