Değerli katılımcılarımız,


Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Türkiye Teknoloji Takımı’nın öncülüğünde, İstanbul’da başlatıldığı üzere, #MilliTeknolojiHamlesi ve #ÜretenBirTürkiye sloganlarıyla geliştirilen ve teknoloji alanında ülkemizi tam bağımsızlığa kavuşturacak çocuk ve gençlerimizin eğitimini destekleyen bir projedir.
Online Deneyap Projesi, Deneyap teknoloji derslerinin, daha geniş kitlelere ulaştırılması, bu sayede uzaktan öğrenme ile tüm öğrencilerin eğitimlerine destek verme amacıyla başlatılmıştır.


Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin Online Deneyap Projesi senaryosu aşamasında, emek vererek çalışmalarını ortaya koyan, çok değerli fikirlerini sunan katılımcılarımıza teşekkür ederiz.
Online Deneyap Senaryo Yarışması’nın sonuçları, başvuru yoğunluğu ve değerlendirmelerin, kategori ayrımından dolayı, iki kez yapılması sebebiyle belirtilen tarihte açıklanamamıştır, gecikmeden dolayı özür dileriz.


Online Deneyap Senaryo Yarışması’nda, senaryolar, konu anlatımı (içerik uygunluğu, uyarlanabilirlik, açık ve anlaşılır anlatım, içerik yoğunluğu, uzunluk, etkileşim, detaylı konu anlatımı) ana çerçevesi içerisinde, hikayeleştirme (konu bütünlüğünü sağlama, oyunlaştırma, yaratıcılık, tutarlılık), pedagojik yaklaşım (öğretim yöntem ve teknikleri, yaş grubuna uygunluk, etkileşim, dil uygunluğu, değerlendirme yöntemleri) alanlarında değerlendirilmiştir.
Senaryoların hiç birinde, aranan özelliklerin tamamı bulunamamıştır. Bu nedenle, senaryolar, “Pedagojik Yaklaşım” ve “Hikayeleştirme” olarak iki farklı kategoride ayrı ayrı değerlendirilmiş ve her bir kategori için 1. Senaryo seçilmiştir.

Pedagojik Yaklaşım Kategorisinde,
Sayın Erdem Demiröz tarafından hazırlanan,
Öğrencilerin genel ünite öğrenme hedeflerini ve modül öğrenme hedeflerini bilişsel, psikomotor ve duyuşsal alan olarak ortaya koyan, öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyesini öğrenci henüz derse başlamadan test eden, sosyal öğrenme ortamları, online tartışma ve dijital öyküleme ile bilişsel alanın desteklendiği ve farklı türlerde değerlendirme yöntemlerini içeren senaryo, kategorisinde en başarılı senaryo olarak değerlendirilmiştir. 

Hikayeleştirme Kategorisinde,
Sayın Elifnaz Aktaş ve Sayın Ahmet Aktaş tarafından hazırlanan,
“Hayvanların yaşadığı bir ülke olan TOGA’da Başkan TONGA’nın en büyük sıkıntısı her biri farklı dilde konuşan halkıyla iletişim kuramamasıydı. Başkan TONGA, TOGA ülkesinin en zeki hayvanı YUNUS’u farklı dillerde konuşan halkının birbiri ile iletişim kurabileceği bir sistemi geliştirmesi için görevlendirdi.” Hikayesi ile başlayan, öğrencilerin, elektronik programlama derslerinin başlangıcından sonuna kadar sürdürülmesi hedeflenen, bir problem başlangıcı ile yola çıkan ve o problemin çözümünde elektronik programlama öğrenimine ihtiyaç duyulan hikayeleştirme önerisi, kategorisinde en başarılı senaryo olarak değerlendirilmiştir.  


Ödüller:
Erdem Demiröz, Pedagojik Yaklaşım Kategorisi, Ödül: 2500 TL
Elifnaz Aktaş ve Ahmet Aktaş, Hikayeleştirme Kategorisi, Ödül: 2500 TL

Ödül kazanan katılımcılarımızı tebrik eder, kıymetli emeğini veren katılımcılarımıza teşekkür ederiz.